Želite prenijeti poruku do svojih potrošača?
Plakati su odlično rješenje za vaš novi proizvod ili uslugu jer na jednostavan i kreativan način možete otisnuti zanimljiv sadržaj kojim ćete privući pozornost svojih korisnika. Prikladni su za brzo prenošenje na razne lokacije i lako postavljanje na već zato pripremljene okvire ili zidove. Najčešće se postavljaju na okvire koji na sebi imaju zaštitnu prozirnu foliju kako vlaga i ostali faktori ne bi utjecali na sam papir. Također moguće ih je postaviti i ispod osvijetljene površine kako bi dojam sadržaja bio potpun i naveo korisnika da se zainteresira za vašu poruku na plakatu.

Ovo je jedan od najčešće korištenih načina reklamiranja događanja, koncerata, programa diskoteka, klubova, caffe barova, agencija i drugih događaja.

Vrijeme potrebno za tisak plakata ovisi od pripremi, vrsti papira, nakladi/količini te dimenzijama.

Printanje plakata:

Pošaljite upit