Svi korisnici koji pristupaju na www.print-centar.hr stranicu koriste njezin sadržaj na vlastitu odgovornost. Fertis centar d.o.o. ne odgovara za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu koja je nastala iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja www.print-centar.hr ili zbog bilo koje greške ili nepotpunosti u njenom sadržaju..