Digitalni tisak

Digitalni tisak

Digitalni tisak ili takozvani tisak malih formata na papiru, jer je maksimalni otisak do SRA3 formata, odnosno formata 320×450 mm. Također ova vrsta tisak namijenjena je za male količine/naklade, gdje je opravdana cjenovna isplativost. Nadalje, bitan faktor digitalnog tiska malih formata je i brzina izrade samih otisaka.

Digitalni tisak se u današnjem poslovanju nametnuo kao vodeća ulogu tiska upravo zbog tri važne osobine: brzina, količina i cijena.

U digitalnom tisku malih formata najčešće se upotrebljavaju standardne vrste i gramature papira: Kunstdruck premazni papir, offset bezdrvni papir, reciklirani papiri, ali i specijalne vrste papira čija je struktura ravnija ili glađa (radi ravnomjernog nanosa boja). Dok se papiri koji imaju grubu teksturu koja nije ravna ne preporučuju u tehnici digitalnog tiska zato što nanos boje može biti neravnomjeran.

Gramatura papira koja se printa je od 70 gr. – 300 gr. (opcija 350 gr.).

Bitna karakteristika za naručiti promociju u digitalnom printu je i velika mogućnost personalizacije samog materijala putem numeracije, QR koda, bar koda ili slično.

U digitalnom tisku se mogu raditi:

 • posjetnice
 • memorandumi
 • kuverte
 • blokovi
 • letci
 • diplome
 • zahvalnice
 • brošure
 • etikete
 • deklaracije

Cijena tiska promocija u digitalnom printu ovisi o:

 • vrsti materijala/promocije koja se printa
 • grafičkoj pripremi
 • vrsti i gramaturi papira
 • opsegu stranica
 • vrsti dorade (savijanje, plastifikacija, uvez)
 • te najviše o potrebnoj nakladi/količini.

Isplativost izrade u digitalnom printu se određuje, također prema nabrojenim elementima, te se cijene formiraju prema konkretnom upitu. Kada klijent pošalje elemente upita i grafičku pripremu, savjetujemo u koju tehniku tiska bi bilo optimalno ići, a ponajviše u odnosu na element količine.

Pošaljite upit