Letci, brošure i katalozi

Letci, brošure i katalozi

Letci

Izuzetno jeftino rješenje da svoje nove proizvode, događanje ili uslugu otisnete i podijelite svojim korisnicima kako bi ostvarili zadani cilj. Otisnite letak jednostrano ili obostrano zavisno o potrebama i prenesite poruku vašim korisnicima. Svi letci će biti izrađeni na papiru koji je od 135 – 150 g/m2 zavisno o željama naručitelja.

Formati letaka:

  • Letak A6 – 148×105 mm (1/4 od formata A4)
  • Letak A5 – 148×210 mm (1/2 od formata A4)
  • Letak A4 – 297×210 mm
  • Letak American DL – 100×210 mm (1/3 od formata A4)
  • Letak A4 – American (Deplijan) – 297×210 mm
  • Standardni A4 format, savijen 2x na format 10×21 cm

Brošure i katalozi

Brošure i katalozi se mogu izrađivati u nebrojeno varijacija formata i materijala. Zbog činjenice da se izrađuju u obimu od 4 pa do 32 i više stranica, zahvalni su za detaljne ili luksuzne prezentacije usluga i proizvoda.

Najčešće potrebu za brošurama i katalozima dolazi od tvrtke, obrta, agencije ili ugostiteljski objekti. Format, obim tj broj stranica i vrsta papira, tiska i uveza ovisi o budžetu, količini i vrsti informacija koje se žele prezentirati te dojmu koji želimo ostaviti. Potrebno je naglasiti da uz izuzetno profesionalno odraženu brošuru i katalog korisnici stvaraju prvu sliku o proizvodu kojeg prikazujemo te je taj prvi utisak iznimno bitan i valjda se potruditi da vam on osigura put do uspješne realizacije vašeg cilja.

Pošaljite upit